otwieracze

Fundacja Otwieracze

Wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do świadomego i spełnionego życia oraz harmonijnego współistnienia we współczesnym świecie. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i uzdolnień. Planując działania edukacyjne uwzględniamy raport Future Work Skills 2020, który opisuje kompetencje przyszłości.

Nasze cele

 • Propagujemy świadome, odpowiedzialne i zdrowe życie
 • Wspieramy dzieci i dorosłych w budowaniu autentycznych relacji międzyludzkich i poczucia własnej wartości
 • Promujemy świadome rodzicielstwo oparte na szacunku do siebie i dziecka
 • Promujemy działania społeczne i uczestniczenie w życiu i rozwoju społeczności lokalnych oraz wspieranie działań o charakterze międzypokoleniowym i wielokulturowym
 • Tworzymy, wdrażamy i promujemy programy edukacyjne z zakresu metod wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • Tworzymy, wdrażamy i promujemy programy szkoleniowe z zakresu rozwoju osobistego dla dorosłych
 • Działamy na rzecz rozwoju dydaktycznego i organizacyjnego placówek edukacyjnych
 • Działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

co robimy

Co robimy

 • Organizujemy wydarzenia typu: szkolenia, kursy, konferencje, seminaria, warsztaty i spotkania
 • Powołujemy, prowadzimy i finansujemy placówki edukacyjno-wychowawcze realizujące cele zgodne z celami Fundacji Otwieracze
 • Wspieramy szkoły i przedszkola będące placówkami referencyjnymi dla Fundacji Otwieracze
 • Prowadzimy kampanie społeczne
 • Prowadzimy działalność wydawniczą